Garantija

Katrai iegādātai detaļai tiek piemērota ražotāja garantija, pie nosacījuma, ka detaļa ir uzstādīta pilnvarotā servisa centrā un tās defekts ir rūpnīcas brāķis.

Garantija neattiecas uz sekojošiem gadījumiem:

  • detaļas nepareiza uzstādīšana vai nolaidīga ekspluatācija;
  • detaļas nodilums;
  • mehānisks bojājums, ko izraisījis, piemēram, satiksmes negadījums vai iekļūšana bedrē;
  • problēma, ko izraisījusi nekvalitatīvas degvielas lietošana (ar degvielas sistēmu saistītām detaļām).

Katrā garantijas gadījumā tiek noformēts akts un nozīmēta ekspertīze.


Preces atgriešana

Juridiskajām personām preču atgriešana notiek, pamatojoties uz pieprasījumu, ko iesniedzam mūsu piegādātājiem. Preču atgriešanas noteikumi var atšķirties atkarībā no preču grupas un piegādātāja. Pie tam, veicot preces atgriešanu, no pircēja tiek ieturēta noteikta soda nauda.