MIJIEDARBĪBAS NOTEIKUMI AR KLIENTIEM.

1.VISPĀRĪGI NOTEIKUMI.

Uzņēmums MS Holding SIA, kas atrodas adresē Rīga, Sporta 15, LV-1013, Latvija, kuru vada Sergejs Kovaļovs, msparts.eu, turpmāk tekstā MS Holding SIA” vai “mēs”, vada interneta veikala operatīvo darbību, kas atrodas mājas lapā: www.msparts.eu (turpmāk tekstā "tīmekļa vietne"). Visi pasūtījumi, izvietoti augstāk minēto vietnē, kā arī piegādes un pakalpojumi ir pakļauti sekojošam noteikumiem un nosacījumiem, kas ir spēkā pasūtījuma izpildes laikā. Jebkuri citi klienta noteikumi un nosacījumi tiek pieņemti tikai pēc rakstiska apstiprinājuma par to piekrišanu no mūsu puses.

2.PREČU ATGRIEŠANAS TIESĪBAS.

- 1.) Jūs varat atgriezt saņemtās preces divu nedēļu (14 dienu) laikā bez paskaidrojumiem, vienkārši nosūtiet tās atpakaļ. Termiņš sākas nākamajā dienā pēc preces saņemšanas un informācijas par preces atgriešanu sniegšanas. Tikai preces, kuras nav iespējams iepakot (piemēram, lielgabarīta un neērtas formas preces), var arī atgriezt pēc pieprasījuma rakstiski pa e-pastu. Termiņš tiek uzskatīts par ievērotu, ja preces tiek nosūtītas atpakaļ laikā. Visa atgriešana notiek uz pircēja rēķina un atbildības.

Preces tiek nosūtītas atpakaļ uz adresi:

MS Holding SIA (MS Parts)

Sporta 15

LV-1013

Rīga

Latvija

Kontakti: +371 29395069

- 2.) Kopā ar sākotnēja pasūtījuma piegādi jums tiks nosūtīta visa dokumentācija, kas var būt nepieciešama preču atgriešanai. Preces tiek atgrieztas mūsu noliktavā Latvijā. Atgriežot preces, jūs būsiet atbildīgs par visām saistītajām izmaksām, piemēram, muitas nodevām, atgriešanas pasta izdevumiem utt.

- 3.) Preču izmaksas var tikt kompensētas tikai pēc tam, kad MS Holding SIA ir saņēmis pilnu atgriešanas pasūtījumu ar visām uzlīmēm to oriģinālajā formā un iepakojumā (ja tāda ir).

Preču atgriešanas pieprasījumi jānoformē pa e-pastu īpašā formā, kuru var arī lejupielādēt šeit…

3. ATGRIEŠANAS REZULTĀTI

- 1.) Maksājuma saistības tiek izpildītas 30 dienu laikā. Šis periods klientam sākas no preču atgriešanas vai atgriešanas pieprasījuma brīža.

- 2.) Pasūtot preces, no jūsu kredītkartes tiek norakstītas līdzekļi. Pēc preču atgriešanas tiek izdarītas līdzekļu aprēķināšanas uz kredītkarti. Iespējamie zaudējumi, kas saistīti ar valūtas kursa izmaiņām, bankas komisijas maksas netiek kompensētas.

- 3.) Par visiem jautājumiem varat sazināties ar mūsu servisa nodaļu, rakstot uz e-pasta adresi: msholding@inbox.lv.

4.LĪGUMA NOSLĒGŠANA

- 1.) Starp jums un uzņēmumu MS Holding SIA nav nekādu līgumsaistību, kamēr jums nav nosūtītas pasūtītās preces. Jūs noslēdzat ar mums līgumu, nosūtot mums savu pasūtījumu, izmantojot mūsu vietni www.msparts.eu. Mēs apstrādājam pasūtījumu pēc tam, kad esat ievadījis visus nepieciešamos pasūtīšanas procesā pieprasītos datus un beidzot to apstiprināt, nospiežot pogu “Pasūtīt un veikt apmaksu”.

- 2.) Uzņēmums MS Holding SIA ir tiesības noraidīt pasūtījumu, nesniedzot nekādus paskaidrojumus.

5. SVARĪGA INFORMĀCIJA

- 1.) Preces tiek piedāvātas tīmekļa vietnē www.msparts.eu ar reāliem preču digitāliem fotogrāfijām un attēliem. Nelielas atšķirības starp attēliem un preces faktisko, reālo izskatu netiek uzskatītas par pasūtītās preces defektu vai trūkumu.

- 2.) Mēs vēlamies vērst jūsu uzmanību uz to, ka www.msparts.eu vietnē piedāvātie produkti var nebūt pieejami laikā, kad pircējs apmeklē vietni, un cenas var mainīties. Cenas norādītas eiro vai dolāros, bet neietver piegādes izmaksas.

6. PREČU PIEGĀDE UN IZSŪTĪŠANA

- 1.) Preču piegādi veic dažādi pasta un kurjeru dienesti. MS Holding SIA uzņemas risku par preču transportēšanu uz pircēja adresi.

- 2.) Parasti preces ir gatavas izsūtīšanai nākamajā dienā pēc pasūtījuma veikšanas. Lūdzu, ņemiet vērā, ka no pircēja tiks iekasēti visa veida importa nodokļi, muitas nodevas un dažādas piegādes maksas atkarībā no valsts.

7. MAKSĀJUMS

Uzņēmums MS Holding SIA piedāvā dažādus maksājumu veidus klientiem (atkarībā no valsts): Bankas pārskatījums, PayPal, Paysera, Visa Card un Master Card.

Pircējs sedz izdevumus visas pārskaitījuma un bankas izmaksas.

Norēķinu kārtība ar kredītkarti:

MS Holding SIA izmanto drošu datu šifrēšanas sistēmu, izmantojot SSL (Secure Socket Layer) drošā savienojuma protokolu. Tāda šifrēšanas metode nodrošina, ka jūsu kredītkartes informācija ir aizsargāta no pārtveršanas un manipulācijām pārraides laikā. Tādējādi tiek izslēgta nesankcionētas piekļuves iespēja šai informācijai pārraides laikā internetā. Preces tiek piegādātas pēc maksājuma apstiprinājuma no bankas vai uzņēmuma, kas izsniedza kredītkarti.

Pircēja tiesības atturēties vai atteikt pakalpojumu ir izslēgtas darījumu attiecību ietvaros.

8. ĪPAŠUMA TIESĪBAS

- 1.) Īpašumtiesības uz precēm un ar to saistītās atbildības no Pārdevēja pret Pircēju pāriet brīdī, kad Pircējs saņem Preci.

- 2.) Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Pircējs saņem Preci.

9. GARANTIJA

- 1.) Uz precēm tiek piemērota ražotāja garantija. Ja garantijas laikā rodas tehniskas problēmas, garantijas serviss precei tiks nodrošināts saskaņā ar preču ražotāja sniegtajiem garantijas apkalpošanas nosacījumiem.

- 2.) Preces garantija netiek piemērota šādos gadījumos:

- Ja preces tiek pārdotas ārpus Latvijas Republikas (starptautiskas pārdošanas);

- Ja preces ir bojāti pircēja nekārtīguma dēļ;

- Ja precēm ir defekti, kas radušies sakarā ar preču izmantošanu citiem mērķiem;

- Ja preces tiek uzstādītas autoservisā bez atbilstoša aprīkojuma;

- Ja preces tiek uzstādītas autoservisā bez atbilstošas licences un sertifikāta;

- Ja preces uzstādījusi persona, kurai nav atbilstošas kvalifikācijas;

- Ja preču ražotājs neatpazīst autoservisu, kurā prece ir uzstādīta;

- Ja preces ir elektroniskas un uzstādīšanas laikā tika pieslēgtas pie elektriskās strāvas;

- Ja preces ir bojāti ceļu satiksmes negadījumā vai neuzmanīgas lietošanas dēļ;

- Ja transportlīdzekļa degvielas sistēmā un izplūdes sistēmā radušies bojājumi nekvalitatīvas (piesārņotas vai sezonai nepiemērotas) degvielas lietošanas dēļ;

- Ja bojājumi (ritošās iekārtas un stūres daļas defekti) radušies neuzmanīgas braukšanas dēļ pa nelīdzeniem ceļiem vai saistīti ar triecienslodzi transportlīdzekļa daļām;

- Ja transportlīdzekļa bremžu sistēmā ir dzirdams troksnis (šņirkstināt);

- Ja ir ārējs stikla vai korpusa bojājums, apgaismes iekārtās;

- Ja nolietojas īslaicīgas lietošanas daļas un materiāli (eļļa, filtri, spuldzes, drošinātāji, balstiekārta utt.).

10. PERSONISKĀS INFORMĀCIJAS AIZSARDZĪBA

Uzņēmums MS Holding SIA uzglabā un apstrādā visus klientu datus tikai saskaņā ar tiesiskajiem datu aizsardzības noteikumiem. Jo īpaši personas dati tiek ierakstīti un uzglabāti tikai preču pasūtījuma apstrādes nolūkos vai, ja esat izteicis oficiālu piekrišanu, MS Holding SIA tos var izmantot arī mārketinga nolūkos, kas ietver, piemēram, jaunumu izsūtīšanas. Mēs neuzglabājam personas datus ilgāk, nekā nepieciešams. Mēs nenododam personas datus trešajām personām.

11. PUŠU ATBILDĪBA

- 1.) Pārdevējs tiek atbrīvots no atbildības, ja pircējs ir veicis pasūtījumu, nepārbaudot preces piemērotību pēc transportlīdzekļa datiem, par kuru preces tiek iegādātas, un nekonsultējoties ar pārdevēja pārstāvi (menedžeri) par preces piemērotību.

- 2.) Pircējs ir atbildīgs par visiem darījumiem, kas veikti www.msparts.eu lapā, izmantojot savu lietotājvārdu un paroli.

- 3.) Pircējs patstāvīgi uzņemas atbildību par nepienācīgu preces parametru norādīšanu un šī iemesla dēļ neatbilstošas ​​preces saņemšanu. Ja pircējs konstatē, ka prece ir nepiemērota, viņam nekavējoties jāsazinās ar pārdevēju, lai vienotos par preču atgriešanas iespēju.

- 4.) Par pirkuma un pārdošanas līguma pārkāpšanu puses atbild Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

- 5.) Puses nav atbildīgas par pilnīgu vai daļēju šajos noteikumos noteikto saistību nepildīšanu, ja to izraisījuši nepārvaramas varas apstākļi, piemēram, karš, ugunsgrēks, dabas katastrofas, epidēmijas, sprādzieni, valsts iestāžu darbības vai akti, izmaiņas muitas likumi, importa vai eksporta ierobežojumi, kas parādījās neatkarīgi no pušu gribas pēc līguma parakstīšanas un ja šie nosacījumi tieši ietekmē noteikumu izpildi.

PASŪTĪJUMA NOTEIKUMI

1. Veicot pirkumu timekļa vietnē, Pircējs un Pārdevējs noslēdz Pirkšanas-pārdošanas līgumu (attālināto līgumu). Pārdošanas līgums tiek uzskatīts par noslēgtu ar brīdi, kad pircējs timekļa vietnē veic pasūtījumu, t.i. apstiprina šos Noteikumus un Pasūtījumu, nospiežot pogu "Nosūtīt pasūtījumu".

2. Pārdošanas līgums ir pušu pienākums līdz brīdim, kad tās pilnībā izpilda savas saistības.

3. Pircējs noformē pasūtījumu, ievērojot lapas sadaļā "KĀ IZVEIDOT PASŪTĪJUMU" noteikto kārtību.

4. Pircējs maksā pasūtījuma summu vienā no šiem veidiem:

Kad Pircējs noklikšķina uz pogas SŪTĪT PASŪTĪJUMU, pircējam ir jāizvēlas viens no šiem maksājuma veidiem:

- apmaksāt rēķinu avansā;

- maksāt, izmantojot maksājumu sistēmu;

- veikt maksājumu ar kredītkarti;

- veikt bankas pārskaitījumu.

Ja pircējs izvēlas apmaksas veidu "AVANSA KONTS", uz Pircēja norādīto e-pasta adresi pārdevēja sistēma nosūta automātisku ziņojumu ar informāciju par pasūtītajām Precēm, pasūtījuma summu, kurai tiek pievienots avansa rēķins, kurā norādīts kopējā pasūtījuma summa. Pircējam 5 (piecu) darba dienu laikā, jāapmaksā avansa rēķins (samaksāt pasūtījuma summu). Ja maksājums netiek veikts, pasūtījums tiek automātiski atcelts. Pircējs saņem automātisku ziņojumu uz viņa e-pasta adresi, kuru norādīja.

Ja pircējs izvēlas apmaksas veidu "BANKAS KARTE", "MAKSĀJUMU SISTĒMA" vai "BANKAS PĀRSKAITĪJUMS", tad pircējam nekavējoties jāsamaksā pasūtījuma summu. Ja maksājums netiek veikts, pasūtījums tiek automātiski atcelts.

Neatkarīgi no izvēlētā apmaksas veida uz pircēja norādīto e-pasta adresi tiek nosūtīts avansa rēķins ar kopējo pasūtījuma summu.

Pircējs maksā pasūtījuma summu eiro valūtā.

5. Pircējs novēro pasūtījuma izpildes statusu šādā kārtībā:

Pārdevējs sniedz pircējam informāciju par pasūtījuma izpildi Pircēja profilā Lapā (MANS PROFILS), kā arī nosūta šo informāciju uz Pircēja norādīto e-pasta adresi - Pasūtījuma numurs, Pasūtījuma summa, maksājuma statuss, piegādes laiks, ar Pasūtījumu saistītās izmaiņas.

Apstiprinot šos noteikumus, Pircējs apliecina savu piekrišanu, ka Pārdevējam ir tiesības nosūtīt ar Pasūtījuma izpildi saistītas ziņas uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

6. Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc tam, kad ir izpildīti šādi noteikumi:

Pārdevējs uzsāk Pasūtījuma izpildi pēc Pasūtījuma summas saņemšanas Pārdevēja bankas kontā.

Pārdevējam saņemot Pasūtījuma summu, Pircējs uz savu norādīto e-pasta adresi saņems automātisku maksājuma apstiprinājumu, kā arī informāciju par paredzamo Piegādes laiku.

7. Pārdevējs informē Pircēju par Pasūtījuma summas, Piegādes laika izmaiņām vai Preču nepieejamību:

Ja Pasūtījuma izpildes laikā Pārdevējs konstatē, ka Preces ražotājs ir paaugstinājis Preces cenu vai mainījušās Piegādes izmaksas, Pārdevējs nosūta Pircējam ziņu uz Pircēja norādīto e-pasta adresi par jauno Pasūtījuma summu, kā arī avansa rēķinu, lai Pircējs varētu apmaksāt trūkstošo Pasūtījuma summu.

Pircējam ir jāatbild Pārdevējam 3 (trīs) dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs noteiktajā termiņā neatbild, tiek uzskatīts, ka Pircējs nepiekrīt jaunajai Pasūtījuma summai un Pārdevējam ir jāatgriež Pircējam Pasūtījuma summa 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā.

Ja Pircējs piekrīt jaunajai Pasūtījuma summai, Pircējam ir jāizvēlas maksājuma veids, lai apmaksātu trūkstošo Pasūtījuma summu (skat. noteikumu 4. punktu). Attiecīgi Pārdevējs turpina Pasūtījuma izpildi pēc maksājuma saņemšanas bankas kontā.

Ja Pircējs nepiekrīt jaunajai Pasūtījuma formai, Pircējam par to ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot ziņojumu tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā ir jāatgriež Pircējam Pasūtījuma summa.

Ja Pasūtījuma izpildes laikā Pārdevējs norāda, ka nepieciešams pagarināt Piegādes laiku, Pārdevējs nosūta Pircējam ziņu par jauno Piegādes laiku uz Pircēja norādīto e-pasta adresi.

Pircējam ir jāatbild Pārdevējam 3 (trīs) dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs noteiktajā termiņā neatbild, tiek uzskatīts, ka Pircējs nepiekrīt jaunajam Piegādes laikam.

Ja Pircējs nepiekrīt jaunajam Piegādes termiņam, Pircējam par to ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot ziņojumu tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā ir jāatgriež Pircējam Pasūtījuma summa.

Ja Pasūtījuma izpildes laikā Pārdevējs konstatē, ka Prece vairs nav pieejama (piemēram, ir apturēta ražošana, mainījies ražotājs utt.), Pārdevējs nosūta Pircējam uz norādīto e-pasta adresi ziņojumu par pircēja iespējamo izvēli (piemēram, aizstāt pasūtītās Preces ar alternatīvu vai atgūt pasūtījuma summu).

Pircējam ir jāatbild Pārdevējam 3 (trīs) dienu laikā, nosūtot atbildi Pārdevējam tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam.

Ja Pircējs noteiktajā termiņā neatbild, tiek uzskatīts, ka Pircējs nepiekrīt piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem un Pārdevējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā ir jāatgriež Pircējam Pasūtījuma summa.

Ja Pircējs piekrīt piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, Pārdevējs veic Pircēja norādītās darbības (piemēram, apstiprinājums vai papildu samaksa par nomainīto Preci).

Ja Pircējs nepiekrīt piedāvātajiem alternatīvajiem risinājumiem, Pircējam par to ir jāinformē Pārdevējs, nosūtot ziņojumu tādā veidā vai formā, kādu Pārdevējs norāda ziņojumā Pircējam. Šādā gadījumā Pārdevējam 30 (trīsdesmit) darba dienu laikā ir jāatgriež Pircējam Pasūtījuma summa

8. Pasūtījuma atsaukšanas gadījumā Pircējam ir tiesības veikt pasūtījumu atkārtoti.